Bolderpop2021
https://www.ticketkantoor.nl/shop/sZtnwriQnl

Over ons en contact

 

Wij zijn een grote groep enthousiaste vrijwilligers die willen dat dit mooie festival voor mensen met een beperking nog vele jaren zal blijven bestaan.

 

Het bestuur bestaat uit:

Willy Gommers voorzitter 

Frank den Biesen, vice voorzitter / voorzitter sponsorcommissie

Ans Paters, Secretaris

Jan van Heumen, Penningmeester

Margo Lamers, algemeen bestuurslid

Hanny Schoenmakers, algemeen bestuurslid

Ellie de Haan, algemeen bestuurslid

 

 

 

 

 

Steun ons en wordt donateur, sponsor of vriend van BolderPoP:

In de vorm van een financiële bijdrage via IBAN:

NL 50 RABO 0171058364

tnv Stichting BolderPoP te Druten

 

Gegevens Stichting BolderPoP 

Mail: StichtingBolderPop@gmail.com

Website: www.stichtingbolderpop.nl

Postadres: Stichting Bolderpop, Hooistraat 36, 6651 AD  Druten

Fiscaalnummer: 8538.80.384

IBAN/rekeningnummer NL 50 RABO 0171058364

ANBI Status

De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.

Enkele voorwaarden ANBI-status

  • De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.

Meer weten, controleren of een instelling de ANBI-status heeft?

Ga naar www.belastingdienst.nl/giften

Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting

Algemeen

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende 7 jaar te bewaren.

Het beheer van geldstromen vindt primair plaats door de penningmeester en is een verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur.  

Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk achten.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en notulist van de vergadering ondertekend.De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligersDi

Doel van de Stichting/beleidsplan 2021

Bolderpop is een kleinschalig muziekfestival voor iedereen toegankelijk maar gericht op mensen met een (verstandelijke) beperking. Het festival is in 2004 ontstaan op Boldershof Druten. Om te zorgen dat Bolderpop kon blijven bestaan zijn we sinds 2014 onafhankelijk van Boldershof verder gegaan in de vorm van een Stichting en zijn we dus afhankelijk van donateurs en sponsoren. In de afgelopen jaren is het festival uitgegroeid tot een geweldig spektakel en is het een jaarlijks uitje waar heel veel mensen maanden van tevoren naar uitkijken en van nagenieten. Uniek is de Meet en Greet waar de bezoekers op de foto kunnen met de artiesten.

Door het jaar heen organiseren we naast Bolderpop activiteiten en acties waarmee we geld ophalen voor de Stichting. In 2021 zijn dat  

Een activiteit in het weekend van Bolderpop.

Actief sponsorbeleid 

Deelname aan Dickens 2021


Documenten

 

 

 


Gastenboek

Mike Mike Meere
07-09-21 20:52:21
Beste mensen van stichting Bolderpop

Dit jaar kom ik voor de 1 ste keer op Bolderpop

https:­//­ilovebelleperez.­jouwweb.­nl/­
https:­//­shirleyenmike.­jouwweb.­nl/­

Bolderpop veel plezier

--
Liefs Mike
Mike Mike Meere
07-09-21 10:15:11
Beste mensen van stichting Bolderpop

Dit jaar kom ik voor de 1 ste keer op Bolderpop

http:­//­songfestivalfansite.­123website.­nl/­
http:­//­mikemeere.­123website.­nl/­
http:­//­zanger-­mike.­123website.­nl/­
https:­//­jasmijnenmike.­jouwweb.­nl/­
https:­//­amira-­willighagen.­jouwweb.­nl/­

Bolderpop veel plezier

--
Liefs Mike